Garantie

GARANTIE

Bij de aanschaf van een kwaliteitsproduct hoort een hoogwaardige garantie.
Barbacoa.PRO biedt u dan ook 25 jaar garantie op de keramische onderdelen van de barbacoa.PRO

 

De garantievoorwaarden kunt u hier onder lezen
Deze garantie geldt voor iedere eerste eigenaar of koper die het product bij onze webshop, erkende vertegenwoordiger of erkende dealer heeft gekocht. De garantie is niet aan derden overdraagbaar. Erkende partijen in deze zijn die partijen die als zodanig op de website van barbacoa.PRO staan aangegeven ten tijde van de aanschaf van het product. Dit onder voorwaarde dat de koper de garantie heeft laten registreren. Registratie van de garantie bij een aankoop uit de webshop geschiedt automatisch. Registratie van de garantie bij aanschaf via de genoemde intermediairs kan via laatstgenoemden geschieden mits de gegevens van de verkrijger worden doorgegeven (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en kopie-aankoopfactuur). De verkrijger ontvangt een bevestiging per mail van de garantie van barbacoa.PRO B.V. na ontvangst van deze gegevens. De garantie gaat alsdan met terugwerkende kracht in op de datum van aankoop van het product. Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op wettelijke rechten die voor de verkrijger van toepassing kunnen zijn.

 

De garantie is niet van toepassing indien er schade op de onderdelen ontstaat door:

  • oneigenlijk gebruik, misbruik en nalatigheid
  • breuk door val en/of contactschade met andere voorwerpen
  • onjuiste opslag
  • vervoersschade
  • schade als gevolg van overstroming, storm of ander natuurgeweld
  • De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, chips, haarscheuren, fading en kleine cosmetische scheuren aan de buitenzijde van het glazuur die geen invloed hebben op de prestaties van het product.

 

Onderdelen die onder de garantie vallen en een gebrek hebben zullen naar inzicht van barbacoa.PRO B.V. kosteloos gerepareerd en/of vervangen worden. Iedere garantieclaim dient voorzien te zijn van een goede omschrijving van het gebrek en/of probleem en desgevraagd van een visueel bewijs van het defect of gebrek.

 

De garantie geldt voor producten die in Nederland worden verkocht en gebruikt.

 

De garantie vervalt indien er wijzigingen, veranderingen en/of reparaties aan het product worden uitgevoerd door andere dan door barbacoa.PRO B.V. geautoriseerde partijen.